Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.1996-ban a két korábban önálló kiskanizsai iskola, a Templom téri (1990 előtt Tanácsköztársaság téri) és a Nagyrác utcai összevonásával létrejött iskola. Típusát tekintve általános- és szakiskola, tehát többcélú intézmény.
A szakiskolai képzés irányai:
gazdaasszony és
palántanevelő.
Kiemelt szakmai programja a városi kosárlabda-sport alapjainak megteremtése. Az iskolában az alaptevékenységhez tartozóan a következő pedagógiai programok léteznek:
Lovászné-féle olvasás-tanítás,
hangoztató,
elemző,
összevető módszer az 1-4. osztályokban,
számítógéppel támogatott matematikai BEST-program,
komplex művészeti nevelés-oktatás.

A választható órakeret terhére nívócsoportos oktatás folyik idegen nyelvből, anyanyelvből és matematikából. Az iskolában bevezették a diagnosztikus vizsgarendszert. A 9-10. osztályban az alapműveltségi vizsgára készítik fel a tanulókat. Az alaptevékenységhez kapcsolódva biztosítanak napközis- és tanulószobai ellátást, valamint üdültetést a balatonmáriai Ifjúsági Táborban. 24 tanulócsoportban 521 gyerek tanul (1999. évi adat). A tantestület létszáma 49 tanító-tanár és 2 szakoktató, 31 technikai dolgozó (1999. évi adat).

A Templom téri iskola igazgatói:
VITÉZ FILÓ FERENC (1925-2,
KOVÁCH ILLÉS (1928-42),
NAGY MIKLÓS (1942-43),
VITÉZ FILÓ FERENC (1943-44),
SZÉPUDVARI LÁSZLÓ (1944-45),
VARGHA BÉLA (1945-52),
BURJÁN KÁLMÁN (1952-55),
TÓTH ANDRÁS (1955-56),
HORVÁTH JÁNOS (1956-57),
TÓTH ANDRÁS (1957-70),
BEKE FERENCNÉ (1970-91),
SILLÓ ZSOLT (1991-).

Nagyrác úti iskola igazgatói:
BURJÁN KÁLMÁN (1946-51),
BURJÁN KÁLMÁNNÉ (1951-73),
REZSEK GYÖRGY (1973-77),
FARKAS ZOLTÁN (1977-87),
DÖMÖTÖR MIKLÓSNÉ (1987-től az összevonásig).
Az intézmény igazgatója az összevonás után, 1996-tól Silló Zsolt.