Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Nagykanizsa egykori paraszti jellegű városrészének nyelvjárásilag még ma is sok vonatkozásban elkülönülő nyelve, ami megérdemelne egy önálló tanulmányt. Néhány hangtani jellemzője a Kiskanizsai Szótár bevezetőjében, valamint Markó Imre Lehel alábbi cikkeiben olvasható: "A gyermekjátékok rendszerének kérdéséhez" (Ethnographia 1953. 349-366), Kiskanizsai ragadványnevek, "A kiskanizsai szőlőművelés" (In: Népünk hagyományaiból. Bp. 1955. 27-37), "A múlt idejű melléknévi igenév a kiskanizsai nyelvjárásban" (Magyar Nyelv 1957. 289-291), "A karácsonyi ünnepkör Kiskanizsa népszokásaiban" (In: A Nagykanizsai Thúry György Múzeum Jubileumi Emlékkönyve, Nagykanizsa, 1972).